HERP DERP FACTS #5

19 de jan de 2012
Meme luiza no canadá
Maldita popularidade da Luíza que está no Canadá.